سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

آنا یوردوم آذربایجان با ترجمه فارسی

 بیر اوشاغام، آنام ســـن ســــن(من یک بچه ام و مادرم تویی)
خسته اولسام، داوام سن سن(اگر مریض بشوم،دارویم تو هستی)
آغاج اولسام،هاوام ســــن سن(درخت باشم،هوا ونفسم تویی)
اورک ائــــویم سنســـیز تــــالان(خانه دلم بدون تو ویرانه هست)
آنا یوردوم، آذربایجان(سرزمین مادری ام ،آذربایجان)
جئیران اولسام ، سن داغیمسان(اگر آهو باشم،تو کوه منی)
بولبول اولسام،سن باغیمســــان(اگر بلبل باشم،تو باغ منی)
سونبول اولسام،تورپاغیمـــــسان(اگر گندم باشو،تو خاک منی)
ســــرین سولار،سندن آخـــــان(ای جاییکه چشمه های سرد از تو روان میشود)
آنا یوردوم آذربایجان(سرزمین مادری ام،آذربایجان)
آغ بـــــــولوتلار، یور قانیندی(ابرهای سفید،لحاف و روانداز تو است)
مـــــرد اوغوللار قوربانیـندی(فرزندان مرد وعیار قربان تو است)
یول گورسدن ، قورآنینـــدی(و قرآنی که راه را نشان میدهد)
دوشمن لری ، درده سالان(ای کسیکه دشمنان را به درد می اندازی)
آنا یوردوم آذربایجان(سرزمین مادری ام،آذربایجان)
من آرازام ، ســن خزرسن(من آراز هستم(ارس)،تو خزر هستی)
آغیزلاردا، چوخ گـــــزرسـن(در زبانها وحرفها همیشه می گردی)
هر آفت دن ، بر حذر سـن(از هر آفتی،به دور هستی)
قار-یاغیشلار ، سنه یاغان(بارانها و برفها ،برای تو می بارد)
آنا یوردوم ، آذربایجان(سرزمین مادری ام،آذربایجان)
قول-قانادیم ، هوسیم سن(بال وپرم،هوسم)
یورولمایان ، نفسیم ســـن(نفس خستگی ناپذیرمن)
من اوره یم ، قفسیم سن(من دل هستم وتو قفسم)
منه دایاق ، کومــک دوران(برمن تکیه داده ای و کمک منی)
آنا یوردوم ، آذربایجان(سرزمین مادری ام،آذربایجان)
من قوش اولسام ، سن پریم سن(اگر من پرنده باشم توبال من هستی)
زرگـــــر اولسام ، ســـن زریم سن(اگر طلا فورش باشم،طلای منی)
عاشیق اولسام ، دیل بریم ســـن(اگر عاشق باشم،دلبرم تو هستی)
عاشیق لری ، ســــای سیز اولان(آنکه عاشق هایش بیشمار هست)
آنا یوردوم ، آذربایجان(سرزمین مادری ام،آذربایجان)
گوزَللــــــرین ، گوزَلی ســـن(زیبای زیباترین هایی)
داد لی-دوزلـــو مزه لی سن(با مزه و با نمک و شیرینی)
شاعیرین شعر ، غزلی سن(غزل و شعر شاعرانی)
آدین سنـین ، دیلــــده قالان(ای که اسمت در زبانها می ماند)   

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

 Dr.Rahmat Sokhani 

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI

جمعه 27 بهمن 1396
بؤلوملر :